Har du anställt nya medarbetare, eller behöver ni höja kompetensen på er driftpersonal?
Gate erbjuder utbildningar i Fastighetsautomation, överordnade system och fastighetens värme och ventilationssystem.
Gate har bred kunskap och kan anpassa utbildningen till ert behov.