I miljöer där exakta klimatvillkor är viktiga, är kalibrering en förutsättning för att säkerställa det.
Gate Kalibrering tar hand om det, där vi med egna kalibrerade instrument säkerställer att er anläggning alltid har rätt mätvärden.

Vi avtalar om vad som skall kalibreras och hur ofta vi skall utföra den, efter varje kalibrering överlämnas kalibreringsdokument till er som styrker utförandet.

Gate Kalibrering kan omfatta kalibrering av temperatur, flöde eller fukt.