Med fastighetsportalen Gate Care, kommer verktyg som ger dig möjlighet att ta kontroll över energikostnader, inomhusklimat och akuta situationer.
Larmcentralen bevakar och meddelar dig när något händer och ett larm skickas, larm kan visas i klartext på en monitor och i ett e-postmeddelande.


I Gate Care ingår:

  • Larmcentralen visualiserar inkomna larm på en display för att skapa en överskådlig larmlista att agera på. Larm skickas även till din dator och mobiltelefon.
  • Statuskontroller utförs på distans i fastigheten, för att säkerställa att hela anläggningen fungerar som den skall
  • Optimering utförs på distans för maximal energieffektivitet och inomhusklimat
  • Inspektioner utförs periodiskt i fastigheten
  • Kalenderfunktion där händelser i den aktuella fastigheten läggs in, t.ex. sotning, OVK och ronderingar. Kalendern synkroniseras med valda Outlook konton.
  • Dokumentations hantering, där man samlar alla dokument som hör till fastigheten på ett ställe, ritningar driftkort eller servicerapporter. Det gör det enkelt för alla som jobbar i fastigheten att hitta aktuella dokument.
  • Energiverktyget räknar ut din fastighets energiprestanda och ger er möjlighet att jämföra er fastighets energiförbrukning.