Vi på Gate tar hand om din anläggning för att den på bästa sätt skall fungera stabilt, energieffektivt och med god komfort.


Med stort urval på olika service och supporttjänster som avtalas, kan vi anpassa oss efter ert behov, allt för att kunna erbjuda service som verkligen gör skillnad.


Med ett avtal hos Gate blir du en prioriterad kund, du får rabatt på vårt serviceutförande och material och kommer att få personliga
ingenjörer som tar hand om din fastighetsautomation på bästa sätt.
Vi blir en del av er driftorganisation och kommer att ge er stöd i driften av fastighetens olika system.

Resultaten blir att vi:

  • Minimerar akuta insatser
  • Ger god inomhusmiljö
  • Lägre energikostnader
  • Förbättrat driftnetto
  • Positiva miljöeffekter
  • Lämnar förbättringsförslag
  • Planerar investeringar i fastigheten utifrån livscykel på installerade utrustningar