Ändringar i fastighetens automation där justeringar för värme, varmvatten
ventilation med mål att få en optimal komfort och minimal energiförbrukning är viktigt.
Det tar tid och ofta utförs det över en lång period.
Alla dessa ändringar och justeringar är viktiga att man sparar för att på ett snabbt och enkelt
sätt kunna återställa anläggningen till de senaste inställningarna om något skulle hända med fastighetsautomationen.


Med Gate Programbackup tar vi regelbundet en backup för att säkerställa det, den förvaras på en säker server hos Gate
och vi kan snabbt och säkert återställa anläggningen igen med samma inställningar och funktioner som tidigare.