Med Funktionshyra kan Gate skapa ekonomiska förutsättningar för moderniseringar av din anläggning.
Funktionshyran ger möjlighet att finansiera utrustningar, installationer och service.
Allt till en låg ränta och till ett fast pris under hela avtalstiden.