Har ni behov av regelbundna besök för att avhjälpa fel, utveckla anläggningens funktioner eller löpande se över anläggningen.
För att säkra driften, inomhusklimatet och energi-förbrukningen?


Med Gate Driftassistans besöker Gates Ingenjörer er regelbundet för att stötta er, vi avtalar om hur ofta vi kommer och arbetar löpande
med de aktuella delarna i er fastighetautomation.


Gate Driftassistans kan även vara en ersättning för en medarbetare som tillfälligt är borta från sin tjänst där man behöver stöd för att utföra arbetet.
Där blir Gate Driftassistans en kompetent ersättare för tiden som er medarbetare inte är i tjänst.

Drift och underhåll

Att jobba kontinuerligt med fastighetens styrsystem ger många fördelar.
För den verksamhet eller boende i fastigheten skapas komfort, för driftorganisationen trygghet och fastighetsägaren god ekonomi.
Fastigheten trimmas in under hela året, oavsett utomhustemperatur så är klimatet rätt inomhus.

Det ger även effekter på energiförbrukningen, där energi sparas hela året med olika åtgärder och optimeringar som ger stor effekt

När man arbetar med Drift och Underhåll så glömmer man ofta bort i underhållsplaner för kommande år att se över fastighetens styrsystem.
Livslängden på styr och övervakningssystemen är lång, och överstiger ofta tillgången på reservdelar.


Vid händelse av ett haveri så blir det akut med stor effekt på inomhusklimatet och även en fördyrande modernisering av utrustningen.
Att lägga upp en plan för utbytet av styr och övervakningsutrustningen ger trygghet, ekonomisk förutsägbarhet och lägre energiförbrukning.


Gate hjälper dig ute i anläggningen att se över livscykel på de utrustningar som finns installerade, med råd om åtgärder, prioritet och budgetering av de föreslagna åtgärderna.