Att ansluta fastigheten för att styra, övervaka, och ta emot larm ger många fördelar för att på ett effektivt sätt säkra driften av fastigheten.


Med Gate Connect ansluts fastigheten mot internet via dator, surfplatta eller mobiltelefon ansluter man till fastigheten på distans och kan på ett effektivt sätt hantera utrustningar som finns installerad.


Connect är fabrikatsoberoende, vilket innebär att man kan ansluta olika fabrikat och olika typer av utrustningar, t.ex. ventilationsaggregat, fjärrvärmeundercentraler, undercentraler, hissar och rulltrappor.


Anslutningen sker via bredbandsnätet på ett säkert sätt för att förhindra att man som obehörig kan ansluta sig mot fastigheten.


Saknas en bredbandsuppkoppling finns alternativet att via 4G ansluta fastigheten, som ger samma möjligheter som via bredbandsnätet.