Vid ombyggnationer av fastigheter är det vanligt att man samtidigt anpassar lokaler för att möta nya behov.
Ofta finns det en mängd olika styrutrustningar installerade i fastigheten och av olika ålder och fabrikat.
Gate har kunskapen och erfarenhet av att hitta tekniska lösningar som levererar rätt funktion i varje enskilt projekt.