Gate är leverantörsoberoende, det ger oss stora möjligheter att noggrant välja produkter och lösningar från utvalda leverantörer,
för att uppfylla de krav som beställaren har.
Gate jobbar med produkter som har hög kvalitet och lång livslängd, oavsett vilken lösning som valts.

Automationsteknik

Gate har lång erfarenhet av att genomföra projekt oavsett vilken typ av fastighet eller form av entreprenad som är aktuell.
Erfarenheten ger oss stor kunskap om hur en anläggning skall byggas upp, med val av styrsystem för el-, kyl-, ventilation- och värmesystem.
Allt för att resultatet skall bli optimalt när anläggningens alla system står klara för att användas under många år.
Att i ett tidigt skede medverka i projekteringen för all automationsteknik, där fastighetens alla typer av styrsystem inkluderas kommer att ge många fördelar.

Genom tidig projektering säkrar man:
-God projektekonomi
-Rätt produktval
-Hög kvalitet på projektgenomförandet
-Uppfyller förväntningar på funktionaliteten i anläggningens olika system
-Tydliga entreprenad-gränser
-Öppenhet för framtida förändringar och utveckling

Alla typer av mätare är idag en naturlig del av leveransen.
Där levererar vi mätare för olika ändamål till exempel:
-Värme
-Varmvatten
-Kallvatten
-Elförbrukare
-Co2
-Flöden
-Rumsgivare
-Solceller
Mätning av förbrukning är vanliga både på fastighetsnivå och för debitering via avisering till hyresgäst.

När fastigheten står klar att överlämnas till driftorganisationen är möjligheterna att styra, övervaka och driftoptimera viktigt.
Det är då anläggningen överlämnas av Gate till driftorganisationen som är trygg, energieffektiv och framtidssäkrad.