Sedan 2000 har Gate genomfört många entreprenader, i olika entreprenadformer.

Gate har stor erfarenhet att driva projektgenomföranden från mindre till mycket stora projekt.

Projekten utförs med erfarna projektledare som är specialiserade inom fastighetsautomation.