Har ni behov av regelbundna besök för att avhjälpa fel, utveckla anläggningens funktioner eller löpande se över anläggningen.
För att säkra driften, inomhusklimatet och energi-förbrukningen?


Med Gate Driftassistans besöker Gates Ingenjörer er regelbundet för att stötta er, vi avtalar om hur ofta vi kommer och arbetar löpande
med de aktuella delarna i er fastighetautomation.


Gate Driftassistans kan även vara en ersättning för en medarbetare som tillfälligt är borta från sin tjänst där man behöver stöd för att utföra arbetet.
Där blir Gate Driftassistans en kompetent ersättare för tiden som er medarbetare inte är i tjänst.