Gate är leverantörsoberoende, det ger oss stora möjligheter att noggrant välja produkter och lösningar från utvalda leverantörer,
för att uppfylla de krav som beställaren har.
Gate jobbar med produkter som har hög kvalitet och lång livslängd, oavsett vilken lösning som levererats.


Gate har lång erfarenhet av att genomföra projekt oavsett vilken typ av fastighet eller form av entreprenad som är aktuell.
Erfarenheten ger oss kunskap om hur en anläggning skall byggas upp, med val av olika ventilation- och värmesystem i en fastighet.
Allt för att resultatet skall bli optimalt när anläggningens alla system står klara för att användas under många år.